Duurzaamheid

In de omgang met klanten, met leveranciers en met onze eigen mensen staat duurzaamheid centraal. Op elk gebied gaan wij voor lange termijnrelaties. Dat is ook de reden dat wij onze maatschappelijke betrokkenheid tonen door een keur van locale en regionale activiteiten mede mogelijk te maken.

Vertrouwen

Wij gunnen onze partners en medewerkers meer dan anderen. Wij vertrouwen hen en krijgen dat vertrouwen ook dubbel en dwars terug: in betrokken en gemotiveerde medewerkers, in leveranciers die samen met ons de slimste en beste technieken uitdenken en in klanten die jarenlang bij ons blijven. Juist ook omdat we een familiebedrijf zijn.

Materialen

JM van Delft & zn zet al tientallen jaren in op staal en aluminium bij de productie van ramen, deuren en gevels. Dit mede vanwege het duurzame karakter van beide materialen. Bijna 90% van het bij sloop en renovatie vrijkomende staal en aluminium wordt opnieuw verwerkt in (bouw)producten. Al jaren hebben wij onszelf verplicht om het door ons geleverde product van deze materialen weer terug te nemen voor hergebruik bij eventuele sloop of renovatie van het gebouw in kwestie.

Milieuvriendelijk

Als lid van de Stichting Alu.Eco voldoen wij aan de hoogste en meest milieuvriendelijke eisen bij het hergebruik van aluminium: zo is hiervoor bijvoorbeeld maar 5% van de energie nodig om een ander product te maken vergeleken met een nieuw product dat nog uit onbewerkt aluminium moet worden gemaakt. Ook wanneer er thermische isolatie en/of laklagen zijn toegepast worden die met de grootste zorgvuldigheid verwijderd en afgevoerd. Ook zij kunnen weer worden hergebruikt.

Duurzaam

JM van Delft & zn is sinds 2010 ook participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van Duurzaamheid. Als participant ondersteunen wij dit initiatief van harte.